היתרונות בחותמות שלנו:

1:  20,000  החתמות ללא מלוי דיו, בהשוואה ל-1200 החתמות בחותמות הרגילות.

2: הדיו בחותמת הוא על בסיס שמן מאפשר החתמות ברורות באיכות מדפסת לייזר,
   בהשוואה לדיו על בסיס מים הנמצא בחותמות הרגילות.

3: ההחתמה ברורה מאוד, קווי המתאר חדים, צבע ההחתמה עז ביותר

4: עמידות בפני מגע עם מים, וזאת בזכות הדיו על בסיס השמן.
    בחותמות רגילות הדיו על בסיס מים, " נוצרת מריחה " של ההחתמה בעת מגע עם טיפת מים.

מחירון חותמות
חותמת קטנה (11X37) 49.00 ₪
חותמת רגילה (15X49) 65.00 ₪
חותמת גדולה (20X57) 79.00 ₪